ČINNOST KLUBU

Pozvánky na nejbližší plánované akce

sbírkové dny Světlušky

7.-11. září 2020 – sbírkové dny Světlušky a akce LC Plzeň Ladies Lví očko

GOLF LIONS MASTERS 2020

20. září 2020 – Golfové hřiště Darovanský Dvůr

Dobročinné startovné 1 500 Kč (občerstvení v ceně startovného). Výtěžek z akce byl věnován na projekt PODANÉ RUCE DĚTSKÝM PACIENTŮM OČNÍ KLINIKY FN PLZEŇ A LVÍMU OČKU (testování zraku v mateřských školách).

Po  celý den je připraven i doprovodný program pro děti i nesportovní hosty.

KONCERT VE FRANTIŠKÁNSKÉM KOSTELE

22. října 2020 – Kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., Plzeň od 18 hodin

Uskutečněné akce

KONCERT VE FRANTIŠKÁNSKÉM KOSTELE

22. října 2020 – Kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., Plzeň od 18 hodin

 

GOLF LIONS MASTERS 2020

20. září 2020 – Golfové hřiště Darovanský Dvůr

Dobročinné startovné 1 500 Kč (občerstvení v ceně startovného). Výtěžek z akce byl věnován na projekt PODANÉ RUCE DĚTSKÝM PACIENTŮM OČNÍ KLINIKY FN PLZEŇ A LVÍMU OČKU (testování zraku v mateřských školách).

Po  celý den byl i doprovodný program pro děti i nesportovní hosty.

ŠANSON, ŠANSON, ŠANSON ... pro Adélku

v úterý 26.11.2019 od 19 hodin

výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni.

Výtěžek z akce byl věnován těžce postižené Adélce na rehabilitace.

VARHANNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT

 v rámci 9. ročník LETNIC UMĚLCŮ – ve středu 22. května 2019 od 17 hodin

Kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., Plzeň

Výtěžek z akce byl věnován na terénní sociální péči pro seniory v Plzni.

GOLF LIONS MASTERS 2019

19. května 2019 – Golfové hřiště Darovanský Dvůr

Dobročinné startovné 1 200 Kč (občerstvení v ceně startovného). Výtěžek z akce byl věnován na projekt STOP DIABETU – PODANÉ RUCE DĚTSKÝM DIABETIKŮ, FN PLZEŇ.

Po  celý den byl i doprovodný program pro děti i nesportovní hosty.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO KUBÍKA

3. 4. 2019 – benefiční koncert z cyklu Trochu lásky neuškodí – Kouzlo slavných árií – výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni. 

Výtěžek byl předán jedno a půlletému zrakově i jinak těžcepostižnému Kubíkovi na rehabilitace a na speciální kočárek.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO MICHALKU

28. 11. 2018 – benefiční koncert z cyklu Trochu lásky neuškodí – Slavné melodie 60. a 90. let – výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni. 

Výtěžek byl předán těžce postižené dvouleté Michalce na rehabilitace.

ZASAZENÍ LIONSKÉHO STROMU

6.11.2018- zasazení lionského stromu na nám. TGM v Plzni při příležitosti založení klubu a 100 let LCI

TAJE ALTAJE - ALTAJEM NA VOZÍČKU - 1.10. - 30.11.2018

3. výstava fotografií Jitky Krejčové „ Taje Altaje – Altajem na vozíčku“ v návštěvnickém centru
ČEZ, plánují se besedy o Lionském hnutí se seniory a handicapovanými

CHARTER NIGHT - 19.9.2018

19.9.2018 – Charter Night pro 24 zakládajících členek v obřadní síni plzeňské radnice