ČINNOST KLUBU

Pozvánky na nejbližší plánované akce

GOLF LIONS MASTERS 2023

17. září 2023
 Golfové hřiště Darovanský Dvůr

5. ročník 

Uskutečněné akce

Benefiční koncert
z cyklu TROCHU LÁSKY NEUŠKODÍ
"SRDCE A ZVON - LASKAVÝ TÓN"

13. duben 2023 od 18 hodin
Výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni

Módní přehlídka
plzeňských salonů

Benefiční módní přehlídka – 1. března 2023 
v autosalonu Šmucler.

Výtěžek byl použit na výcvik vodících psů pro nevidomé. 

PROJEKT LVÍ OČKO

2019 – 2023

Jedná se o testování zraku dětí v mateřských školách.  V naší populaci je statisticky potvrzeno, že 10 % dětí má oční vadu. Pokud je vada do 6 let zjištěna, je pod lékařským dohledem v 95 % odstraněna. S moderní kamerou Plusoptix S16 (od Dioptry Optik) provádějí naše členky bezplatně screening zraku, a to vždy v podzimních a jarních měsících. 

První měření se uskutečnilo v roce 2019.

 2019-2020 – 308 dětí, 28 nálezů – 9,1 %
2011-2022 – 779 dětí, 109 nálezů – 14 %
2022-2023 – 923 dětí, 126 nálezů – 14,3 %

 K 30.6.2023 změřeno 2010 dětí, 263 s nálezem, tj. 13,1 % Rodičům jsme bezplatným měřením ušetřili 402 tis. Kč.

2. dobročinný koncert „TOUCH OF GOSPEL“

úterý 18. října 2021 v 19 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul., Plzeň

Výtěžek koncertu bude věnován DĚTSKÉ AMBULANCI OČNÍ KLINIKY FN PLZEŇ

4. VARHANNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT

21. září 2022 od 17 hodin – katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Výtěžek z akce byl věnován na projekt PLZEŇSKÉ TERÉNNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 

V programu vystoupili: Miriam Čížková, operní pěvkyně – zpěv
Aleš Nosek, regenschori katedrály – varhany
Plzeňský dětský sbor pod vedením Bedřišky Koželuhové

GOLF LIONS MASTERS 2022 - 4. ročník

neděle 5. června 2022 – Golfové hřiště Resort Darovanský Dvůr

Dobročinné startovné 1 500 Kč (občerstvení v ceně startovného). DIAKONIE ZÁPAD – revitalizace zahrady stacionáře Korálek pro autisty a osoby s postižením a projekt LVÍ OČKO – testování zraku dětí v MŠ v Plzni a Rokycanech

Po  celý den byl i doprovodný program pro děti i nesportovní hosty.

Plzeňský Montmartre

Benefiční koncert z cyklu TROCHU LÁSKY NEUŠKODÍ
středa 16.3.2022 v 17 hodin.

Výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni.

Výtěžek z akce byl věnován 2leté Andrejce na rehabilitační pobyt.

1. dobročinný koncert „ TOUCH OF GOSPEL “

čtvrtek 14. října 2021 v 19 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul., Plzeň

Výtěžek koncertu bude věnován Rané péči Kuk
– pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením

3. VARHANNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT

22. září 2021 od 17 hodin – katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Výtěžek z akce byl věnován na projekt PLZEŇSKÉ TERÉNNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 

V programu vystoupili: Miriam Čížková, operní pěvkyně – zpěv
Aleš Nosek, regenschori katedrály – varhany
Plzeňský dětský sbor pod vedením Bedřišky Koželuhové

GOLF LIONS MASTERS 2021 - 3. ročník

20. června 2021 – Golfové hřiště Darovanský Dvůr

Dobročinné startovné 1 200 Kč (občerstvení v ceně startovného). Výtěžek z akce byl věnován na projekt STOP DIABETU – PODANÉ RUCE DĚTSKÝM DIABETIKŮ, FN PLZEŇ.

Po  celý den byl i doprovodný program pro děti i nesportovní hosty.

Pocta Haně Hegerové

ve čtvrtek 3.6.2021 od 18 hodin

výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni.

Výtěžek z akce byl věnován 4leté Viktorii Černé na cvičební přístroj motomed.

GOLF LIONS MASTERS 2020 - 2. ročník

20. září 2020 – Golfové hřiště Darovanský Dvůr

Dobročinné startovné 1 500 Kč (občerstvení v ceně startovného). Výtěžek z akce byl věnován na projekt PODANÉ RUCE DĚTSKÝM PACIENTŮM OČNÍ KLINIKY FN PLZEŇ A LVÍMU OČKU (testování zraku v mateřských školách).

Po  celý den byl i doprovodný program pro děti i nesportovní hosty.

ŠANSON, ŠANSON, ŠANSON ... pro Adélku

v úterý 26.11.2019 od 19 hodin

výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni.

Výtěžek z akce byl věnován těžce postižené Adélce na rehabilitace.

VARHANNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT

 v rámci 9. ročník LETNIC UMĚLCŮ – ve středu 22. května 2019 od 17 hodin

Kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., Plzeň

Výtěžek z akce byl věnován na terénní sociální péči pro seniory v Plzni.

GOLF LIONS MASTERS 2019 - 1. ročník

19. května 2019 – Golfové hřiště Darovanský Dvůr

Dobročinné startovné 1 200 Kč (občerstvení v ceně startovného). Výtěžek z akce byl věnován na projekt STOP DIABETU – PODANÉ RUCE DĚTSKÝM DIABETIKŮ, FN PLZEŇ.

Po  celý den byl i doprovodný program pro děti i nesportovní hosty.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO KUBÍKA

3. 4. 2019 – benefiční koncert z cyklu Trochu lásky neuškodí – Kouzlo slavných árií – výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni. 

Výtěžek byl předán jedno a půlletému zrakově i jinak těžcepostižnému Kubíkovi na rehabilitace a na speciální kočárek.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO MICHALKU

28. 11. 2018 – benefiční koncert z cyklu Trochu lásky neuškodí – Slavné melodie 60. a 90. let – výstavní síň Masné krámy Západočeské galerie v Plzni. 

Výtěžek byl předán těžce postižené dvouleté Michalce na rehabilitace.

ZASAZENÍ LIONSKÉHO STROMU

6.11.2018- zasazení lionského stromu na nám. TGM v Plzni při příležitosti založení klubu a 100 let LCI

TAJE ALTAJE - ALTAJEM NA VOZÍČKU - 1.10. - 30.11.2018

3. výstava fotografií Jitky Krejčové „ Taje Altaje – Altajem na vozíčku“ v návštěvnickém centru
ČEZ, plánují se besedy o Lionském hnutí se seniory a handicapovanými

CHARTER NIGHT - 19.9.2018

19.9.2018 – Charter Night pro 24 zakládajících členek v obřadní síni plzeňské radnice