Lions Club Plzeň Ladies

LC Plzeň Ladies byl oficiálně založen v květnu 2018

Je velice potěšitelné, že zájem o pomoc lidem v nouzi nebo lidem, kteří pomoc potřebují, v naší společnosti roste.
Je tomu tak i v Plzni, a proto se skupina lionek rozhodla vytvořit v Plzni další lionský klub. Své rozhodnutí zveřejnila 26.1.2018.
Přihlásily se další zájemkyně o členství a podle občanského zákoníku byl založen 2.5.2018 spolek Lions Club Plzeň Ladies, který má 24 zakládajících členek. Slavnostní Charter Night – přijetí klubu do lionské rodiny proběhl 19. září 2018.

V den zápisu do IALC probíhala ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni velká akce magistrátu, které se zúčastnilo přes 500 seniorů z Plzně a okolí. Prezidentka Jana Flanderová společně se členkami klubu seznámily přítomné s hlavním projektem pomoci seniorům a představila vedoucí týmu STOP DIABETU – Ivanku Flanderovou. Ta pohovořila o diabetu, prevenci této choroby a jejímu přecházení.
Upozornila na význam měření glykemie, zdravý životní styl spojený s pohybem a s udržením pozitivní energie.
Zájemci si prohlédli způsob měření glykemie, který LC Plzeň Ladies bude provádět.

Projekt POMOCI SENIORŮM má velký úspěch. Uděláme vše pro to, aby v Plzni měl dobrý zvuk.

Senioři naši snahu pomoci vítají a všichni máme z této společné práce radost.

NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY

DIA

Projekt pomoci seniorům – Stop diabetu

HANDS

Pomoc hospicům a rodinám s domácí péčí o těžce nemocné

OKO

Projekt Lví očko – měření zraku dětí v mateřských školách

eyeglasses

Sběr nepotřebných brýlí

Pozvánka na nejbližší plánované akce

GOLF LIONS MASTERS 2024

2. června 2024
 Golfové hřiště Darovanský Dvůr

6. ročník 

LC Plzeň Ladies v číslech...

  • LC Plzeň Ladies má k dnešnímu datu 25 členek

  • Za dobu své činnosti (od roku 2018) předal potřebným již 520 000 Kč

  • Projekt Lví očko v rodinných rozpočtech navíc ještě ušetřilo 230 tis. Kč

  • Lví očko – bezplatné testování zraku dětí v mateřských školách.  V naší populaci je statisticky potvrzeno, že 10 % dětí má oční vadu. Pokud je vada do 6 let zjištěna, je pod lékařským dohledem v 95 % odstraněna. S moderní kamerou Plusoptix S16 (od Dioptry Optik) provádějí naše členky bezplatně screening zraku, a to vždy v podzimních a jarních měsících. Od zahájení této činnosti jsme testovaly 1415 dětí s pozitivním nálezem 12,6 %

POMÁHEJME SPOLEČNĚ VŠICHNI

Partneři našich společenských akcí