Lions Club Plzeň Ladies

Pozvánka na nejbližší plánované akce

GOLF LIONS MASTERS 2022

5. června 2022 – Golfové hřiště Darovanský Dvůr

Výtěžek je věnován
dennímu stacionáři KORÁLEK na revitalizaci zahrady autistů a osob s postižením a LVÍMU OČKU, které testuje zdarma zrak dětí v mateřských školách Plzně a Rokycanska.

NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY

DIA

Projekt pomoci seniorům – Stop diabetu

HANDS

Pomoc hospicům a rodinám s domácí péčí o těžce nemocné

OKO

Projekt Lví očko – měření zraku dětí v mateřských školách

eyeglasses

Sběr nepotřebných brýlí

LC Plzeň Ladies byl oficiálně založen v květnu 2018

Je velice potěšitelné, že zájem o pomoc lidem v nouzi nebo lidem, kteří pomoc potřebují, v naší společnosti roste.
Je tomu tak i v Plzni, a proto se skupina lionek rozhodla vytvořit v Plzni další lionský klub. Své rozhodnutí zveřejnila 26.1.2018.
Přihlásily se další zájemkyně o členství a podle občanského zákoníku byl založen 2.5.2018 spolek Lions Club Plzeň Ladies, který má 24 zakládajících členek. Slavnostní Charter Night – přijetí klubu do lionské rodiny proběhl 19. září 2018.

V den zápisu do IALC probíhala ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni velká akce magistrátu, které se zúčastnilo přes 500 seniorů z Plzně a okolí. Prezidentka Jana Flanderová společně se členkami klubu seznámily přítomné s hlavním projektem pomoci seniorům a představila vedoucí týmu STOP DIABETU – Ivanku Flanderovou. Ta pohovořila o diabetu, prevenci této choroby a jejímu přecházení.
Upozornila na význam měření glykemie, zdravý životní styl spojený s pohybem a s udržením pozitivní energie.
Zájemci si prohlédli způsob měření glykemie, který LC Plzeň Ladies bude provádět.

Projekt POMOCI SENIORŮM má velký úspěch. Uděláme vše pro to, aby v Plzni měl dobrý zvuk.

Senioři naši snahu pomoci vítají a všichni máme z této společné práce radost.

POMÁHEJME SPOLEČNĚ VŠICHNI

Partneři našich společenských akcí