Lions Club Plzeň Ladies

LC Plzeň Ladies byl oficiálně založen v květnu 2018

Je velice potěšitelné, že zájem o pomoc lidem v nouzi nebo lidem, kteří pomoc potřebují, v naší společnosti roste.
Je tomu tak i v Plzni, a proto se skupina lionek rozhodla vytvořit v Plzni další lionský klub. Své rozhodnutí zveřejnila 26.1.2018.
Přihlásily se další zájemkyně o členství a podle občanského zákoníku byl založen 2.5.2018 spolek Lions Club Plzeň Ladies, který má 24 zakládajících členek. Slavnostní Charter Night – přijetí klubu do lionské rodiny proběhl 19. září 2018.

V den zápisu do IALC probíhala ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni velká akce magistrátu, které se zúčastnilo přes 500 seniorů z Plzně a okolí. Prezidentka Jana Flanderová společně se členkami klubu seznámily přítomné s hlavním projektem pomoci seniorům a představila vedoucí týmu STOP DIABETU – Ivanku Flanderovou. Ta pohovořila o diabetu, prevenci této choroby a jejímu přecházení.
Upozornila na význam měření glykemie, zdravý životní styl spojený s pohybem a s udržením pozitivní energie.
Zájemci si prohlédli způsob měření glykemie, který LC Plzeň Ladies bude provádět.

Projekt POMOCI SENIORŮM má velký úspěch. Uděláme vše pro to, aby v Plzni měl dobrý zvuk.

Senioři naši snahu pomoci vítají a všichni máme z této společné práce radost.

NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY

DIA

Projekt pomoci seniorům – Stop diabetu

HANDS

Pomoc hospicům a rodinám s domácí péčí o těžce nemocné

OKO

Projekt Lví očko – měření zraku dětí v mateřských školách

eyeglasses

Sběr nepotřebných brýlí

Pozvánka na nejbližší plánované akce

GOLF LIONS MASTERS 2023

17. září 2023
 Golfové hřiště Darovanský Dvůr

5. ročník 

5. varhanní charitativní koncert

20. září 2023 v 17 hodin
 katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Slavné písně, árie a známé skladby světových mistrů

VÝTĚŽEK PODPOŘÍ PLZEŇSKÉ TERÉNNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

LC Plzeň Ladies v číslech...

  • LC Plzeň Ladies má k dnešnímu datu 25 členek

  • Za dobu své činnosti (od roku 2018) předal potřebným již 520 000 Kč

  • Projekt Lví očko v rodinných rozpočtech navíc ještě ušetřilo 230 tis. Kč

  • Lví očko – bezplatné testování zraku dětí v mateřských školách.  V naší populaci je statisticky potvrzeno, že 10 % dětí má oční vadu. Pokud je vada do 6 let zjištěna, je pod lékařským dohledem v 95 % odstraněna. S moderní kamerou Plusoptix S16 (od Dioptry Optik) provádějí naše členky bezplatně screening zraku, a to vždy v podzimních a jarních měsících. Od zahájení této činnosti jsme testovaly 1415 dětí s pozitivním nálezem 12,6 %

POMÁHEJME SPOLEČNĚ VŠICHNI

Partneři našich společenských akcí